Avgifter

Medlemsavgift                                                                800 kr/kalenderår

Vid medverkan på minst en städdag per år utgår rabatt om 500 kr.

Bryggplats                                                                       X000­–X000 kr/år
Platsens storlek avgör (80 kr/kvm)                                   
Båtplatsdeposition (återfås vid uppsägning)              3000 kr

Landplats

Sommarsäsong                                                                500 kr

Året runt                                                                         700 kr

Endast vinterplats                                                            500 kr

Tillfällig plats för båttrailer

Första dygnet                                                                   0 kr                                     

Därefter                                                                          100 kr/dygn

Avgiften sätts in på klubbens bankgirokonto: 5919-3896 snarast efter att trailern lämnat klubbens område. Ange ditt namn och antal dygn som trailern stått uppställd.

Trailerramp, hyra av bomnyckel

Medlem                                                                           50 kr/gång

Icke medlem                                                                   100 kr/gång

Betalning sker

Medlem som önskar ”egen” nyckel till trailerrampbom och som har erlagt bryggavgift eller avgift för landplats, betalar 250 kr/säsong. Förlorad nyckel ersätts med 500 kr.

Lyftplatta

Medlem                                                                           200 kr/gång

Icke medlem                                                                    500 kr/gång
Betalning sker

Avgift för sen uppsägning av medlemskap/båtplats         250 kr
Gäller uppsägning efter 28/2 innevarande år

Förseningsavgift medlemskap/båtplats                             250 kr

Kinda Båtklubb

Box 49
590 41 Rimforsa
info@kindabatklubb.se

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång