Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Båt-/platsändring, andrahand, uppsägning

Ändring av båtplats

Byte av båtplats kan ske i mån av platsutrymme. Anmäl önskemål via mejl till ordforande@kindabatklubb.se

Ändringsblankett för båtplats (pdf)

Andrahandsuthyrning

Om du inte har för avsikt att utnyttja din båtplats kan du hyra ut den i andra hand. Detta ombesörjs av styrelsen och får maximalt utnyttjas tre säsonger. Anmälan görs via mejl till ordforande@kindabatklubb.se senast 1 april det år som andrahandsuthyrningen ska gälla.

Uppsägning/utträde

Ändring eller uppsägning av båtplats/medlemskap ska ske skriftligen senast 1 april för att gälla innevarande år. Anmäl detta genom nedanstående blankett.

Blankett för utträde ur Kinda båtklubb (pdf)

Spara ned filen på din egen dator. Fyll i blanketten och mejla den till ordforande@kindabatklubb.se eller posta till Kinda Båtklubb, Box 79, 590 41 Rimforsa

Kinda Båtklubb

Hackel Smedjeviken 1
590 44 Rimforsa
info@kindabatklubb.se

Annons