Båt-/platsändring, andrahand, uppsägning

Ändring av båtplats

Byte av båtplats kan ske i mån av platsutrymme. Anmäl önskemål via mejl till ordforande@kindabatklubb.se

Ändringsblankett för båtplats (pdf)

Andrahandsuthyrning

Om du inte har för avsikt att utnyttja din båtplats kan du hyra ut den i andra hand. Detta ombesörjs av styrelsen och får maximalt utnyttjas tre säsonger. Anmälan görs via mejl till ordforande@kindabatklubb.se senast sista februari det år som andrahandsuthyrningen ska gälla.

Uppsägning/utträde

Ändring eller uppsägning av båtplats/medlemskap ska ske skriftligen senast den sista februari för att gälla innevarande år. Anmäl detta genom nedanstående blankett.

Blankett för utträde ur Kinda båtklubb (pdf)

Spara ned filen på din egen dator. Fyll i blanketten och mejla den till ordforande@kindabatklubb.se eller posta till Kinda Båtklubb, Box 79, 590 41 Rimforsa

Kinda Båtklubb

Box 49
590 41 Rimforsa
info@kindabatklubb.se

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång