Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Trivselregler

Vid bryggan

 • Max 3 knop gäller inom hela hamnområdet/Smedjeviken. För att minimera svallvågor ska hastigheten sänkas i god tid före angöring, och vid avgång från brygga.
 • Du som är båtplatsinnehavare eller lägger till i vår gästhamn ansvarar för att din båt är sjömansmässigt förtöjd.
 • Servicebryggan får angöras tillfälligt vid i- och urlastning, påfyllning av vatten och bränsle, städning etc.
 • Vattenkranen vid servicebryggan är till för påfyllning av dricksvatten och får inte användas för båttvätt.
 • Allt fiske är förbjudet inom klubbens hamnområde.  
 • Bad i hamnen sker under eget ansvar och med stor försiktighet.

I husen

 • Husen i hamnen är låsta med kod. Lämna aldrig ut koden till okända personer. 
 • När du nyttjat toalett, dusch, kök med mera i servicebyggnaden ska allt lämnas i helt, rent och snyggt skick.
 • Hushållssopor, tomburkar och glas slängs i sorteringskärlen i boden bredvid klubbhuset.
 • Köldskyddsmedel, oljor, batterier med mera slängs vid miljöstationen i anslutning till servicebyggnaden. Oljerester hälls i oljefat, glykol i glykolfat. Färgburkar och lösningsmedel lämnas i sina egna behållare. Övrigt avfall ansvarar du själv för att forsla bort.

På hamnplanen

 • Du som hyr bryggplats har också en landplats för din båttrailer i hamnen. Kontakta hamnplansansvarig för anvisning.
 • Medlem utan bryggplats, eller gäst som använder rampen, får tillfälligt ställa sin båttrailer i hamnområdet, se platsskiss vid rampen. Första dygnet är gratis, därefter 100:-/påbörjat dygn.
 • Båttrailer som ställs på hamnplanen skavara tydligt märkt med ägarens namn/bryggplats samt telefonnummer.Om uppgifter saknas har styrelsen rätt att låsa trailern, som sedan får kvitteras ut mot ersättning.
 • Sommartid ska hamnplanens ytor hållas fria för att tillåta underhåll och ge plats för parkering av bilar. Senast 31 maj måste båtar, trailers, pallbockar, täckmaterial och andra redskap flyttas till anvisade platser. Det som lämnas kvar på planen forslas bort på ägarens bekostnad.

Kinda Båtklubb

Hackel Smedjeviken 1
590 44 Rimforsa
info@kindabatklubb.se

Annons