Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Iläggning/upptagning och vinterförvaring

Trailerrampen

Nyckel till bommen finns att hyra på ICA Nära, Ulrikavägen, Rimforsa, och ska återlämnas senast inom 8 timmar till utlämningsstället.

Iläggning och upptagning

Vår respektive höst är det gemensam sjösättning/upptagning. Då finns kranbil på plats för den som behöver lyfta sin båt. Kostnaden för detta är för närvarande 1000 kronor/båt. Upptagning och iläggning vid annan tidpunkt ombesörjes av medlemmen själv.

Alla båtar som stått uppställda på hamnområdet ska vara sjösatta senast 1 juni varje år.

Vinterställningar ska vara nedmonterade senast 30 maj och läggas på plats som anvisas av styrelsen. Åretruntuppläggning får maximalt ske tre år i rad räknat från 1 juni.

Vinterförvaring

Om du önskar vinterförvara din båt på Kinda båtklubbs hamnplan måste du anmäla detta senast den 30 maj via mejl till planansvarig@kindabatklubb.se. Ange ditt namn samt längd och bredd på båten. Detta gäller alla båtägare utan undantag. Om du inte vill ha kvar din båt på klubbens område måste den transporteras bort inom 1 vecka efter upptagning, annars utgår avgift enligt taxa.

Båttrailers

Du som har bryggplats får ställa din båttrailer på en av klubben anvisad plats i hamnområdet. Medlem utan båtplats samt gäster som använder rampen får utan kostnad stå på särskilt anvisad plats i ett dygn, därefter tillkommer en avgift. Båttrailers som ställs på hamnplanen ska alltid vara tydligt märkta med namn eller bryggplatsnummer samt telefonnummer.

Kinda Båtklubb

Hackel Smedjeviken 1
590 44 Rimforsa
info@kindabatklubb.se

Annons