Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

För besökare

Vår trailerramp

I hamnområdet finns en trailerramp/lyftplatta som även icke medlemmar kan nyttja för iläggning och upptagning av båt. Nyckel till bommen finns att hyra på ICA Nära, Rimforsa och kostar 120 kronor per gång och båt. Lyftplatta 500 kr per gång och båt. Uppställning trailer 150 kr per dygn från dag två.

Gästhamn

Kinda Båtklubbs gästhamn är ett trevligt stopp när du gör en båtfärd i vårt sjösystem eller går Kinda kanal. Här får du tillgång till faciliteter som toa, dusch, fullt utrustat kök och tvättmöjligheter, miljöstation samt grillplats. Kran för färskvatten finns i anslutning till servicebryggan, och om du behöver proviantera ligger ICA på bekvämt gångavstånd från hamnen.

Klubben tillhandahåller 3–4 båtplatser beroende på båtstorlek. Hyran per dygn är 150 kronor och betalas helst via Swish till telefonnummer 1236109763, alternativt till klubbens bankgirokonto: 5919-3896. Ange ”Gästhamn” och antal dygn i meddelandet.

Welcome as our guest!

Kinda Boat Club’s harbor is a nice stop when you make a boat trip in our lake system or go Kinda canal. Here you get access to facilities such as toilet, shower, fully equipped kitchen and laundry facilities, environmental station and barbecue area. A tap for fresh water is located next to the service bridge, and if you need provisions, there is a grocery store within walking distance.

The club provides 3-4 berths depending on boat size. The rent per day is SEK 150 and is preferably paid via Swish to telephone number 1236109763, or to the club’s bank account: 5919-3896. Enter ”Guest port” and number of days in the message.

Kinda Båtklubb

Hackel Smedjeviken 1
590 44 Rimforsa
info@kindabatklubb.se

Annons