Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Kinda båtklubb hanterar medlemmars personuppgifter enligt följande (de fyra sista siffrorna registreras ej).

  • Personuppgifterna förekommer i vårt medlemssystem, BAS, som hanteras av Svenska båtunionen (vidare information på deras hemsida och följer deras GDPR policy, syftet är endast medlems och kontaktuppgifter. Om en medlem går ur klubben, raderas dennes personuppgifter
  • På båtklubben finns en utskrift av nämnda register i en pärm, som är inlåst i ett plåtskåp. Anledningen är om det händer något på klubben som gör att personal måste få tag i en medlem, så finns möjligheten här

Styrelsen

Kinda Båtklubb

Kinda Båtklubb

Box 49
590 41 Rimforsa
hello@example.com

Annons